Notulen infovergadering 14/08/21

Westerlo 14 AUGUSTUS 2021

Start sessie A 13.00 h einde 14.00 h

Start sessie B 15.00 h einde 16.00 h 

Aanwezig bestuur : Wim Oeyen , Pieter Fransen , Willy Cremers ,  Jos Vanbergen , Barry Zander , Kurt Schepers , Bauwke Verreydt, Mario Vangeel    

 Aanwezige kapiteins sessie A :Willy Daniëls, Marc Vercammen, Niels Dupont, Mickey Vansteenbeeck, Bart Wynants, Wim Dierckx, Jozef Peeters, Jimmy Cook, Jurgen Michiels, Marc Libaers, Wim Oeyen, Hans Vercalsteren, Johan Helsen, Andy Proost, Lynn Taeymans, Mario Vangeel, Tony Martinez, Ronny  De Bie, Hans Vaneerdewegh,  Johan Joos, Ief Peetermans, Tom Lachi, Jimmy Hoes, Sven Holemans, Geert Gevers, Dirk Faes, Christiaan Pardon, Jody Tobback, Geert De Kock, Kurt Schepers, Tom Govarts,  Hans Bekers, Roger Boeckmans, Romain Vandewaeter , Glenn Van Genechten

Aanwezige kapiteins sessie B : Kevin Peys, Davy Luyten, Andreas Vonckx, Julien Meeus, Dave Winter, Marc Jacobs, Peter Lauwers, Dirk Lauwers,  Eddy Rasgonoff, Geert Deelen,  Jesse Lauwers,  Jan Spruyt, Johan Moons, Wim Soffers, Kristof Douwen, Johny Tielemans, Miriam Raus, Walter Geerts, David Roelands, Peter Wouters, Bart Darquennes, Sven Saluyts, Sabrina Boeckx, Dirk Neyens, Emmanuel  Van Den Putte, Jurgen Carello, David De Smet, Robin Goossens, Bjorn Mussart, Danny Helsen, Yannick Vaneerdewegh.

 

Dagorde :

1) Welkom .

2) Voorstelling bestuur . 

3) Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

4) Opmaak competitie en beker .

5) Wijzigingen reglementen .

6) Keuringen 

7) DFK vzw

8) CORONA

9) Speelgebied

10) Digitalisering /website 

11) Aandachtspunten

12) Varia 

13) Verdelen DFK documenten .

 

1) Welkom .

Welkom aan alle bestuursleden en kapiteins van ploegen aangesloten bij de Darts Federatie Kempen. Het is een vreemd jaar geweest voor iedereen , ik denk niet dat we hoeven uit leggen hoe dit komt .We kunnen alleen maar hopen dat het ergste achter de rug is en dat er stillaan naar een meer normale situatie kan teruggekeerd worden .Wij zijn gedurende deze periode als bestuur altijd onze taken blijven uitvoeren en hebben elke maand onze bestuursvergaderingen gehouden .Het resultaat is dat wij ondertussen een vzw geworden zijn .Wij hebben gekozen om een vzw te worden om meer structuur in de vereniging te krijgen en zo klaar te zijn om onze rol te blijven spelen binnen een sterk veranderend dartslandschap .

2) Voorstelling bestuur .

Laat mij beginnen om het bestuur voor te stellen .

Barry Zander : bestuurslid

Willy Cremers : sportieve cel /standenkeuring .

Jos Vanbergen :tornooileiding en sportieve cel /standenkeuring .

Mario Vangeel : competitieopmaak

Kurt Schepers : Wedstrijdleiding . Kurt is aanspreekpunt wedstrijdleiding .

Bauwke Verreydt : penningmeester

Pieter Fransen : Secretaris 

Wim Oeyen : Voorzitter 

 

 Volgens goede traditie mag iedereen er ene drinken , normaal heeft iedereen bij zijn aankomst een bonnetje gekregen .

3) Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar jullie de kans geven om het kasboek in te kijken, graag had ik 2 vrijwillige personen gevraagd  die het kasboek willen ondertekenen .

Het bedrag in kas werd meegedeeld aan de aanwezigen op de vergadering . 

Wij hebben minder geld van de inschrijvingen ontvangen omdat de ploegen die vorig seizoen ingeschreven waren niet opnieuw moesten betalen .  De grootste uitgave was de verzekering , die was betaald en daar hebben we niets van terug gekregen , we hebben wel een korting van 10 % gekregen voor de verzekering van volgend seizoen. We zullen zoals altijd hard ons best doen om de onkosten te beperken .      

Vergeet niet dat de prijs van een inschrijving van 1 Lid na deze vergadering € 15 bedraagt. Alle inschrijvingen dienen enkel en alleen hier te gebeuren. Mag ik jullie vragen om alle nieuwe inschrijvingen voor vrijdag 18.00 h te doen .

4) Opmaak competitie en beker .

We hebben 14 ploegen meer ingeschreven dan vorig seizoen we tellen nu 8 reeksen 88 ploegen  ,63 clubs en ongeveer 600 à 700 spelers ieder jaar.

De opmaak van de competitie was niet eenvoudig , we hebben heel veel ploegen met bepaalde voorkeuren bijvoorbeeld samen thuis , 2 ploegen 1 stand  .Door de groei die wij nu meemaken is het steeds moeilijker aan het worden om de competitie op te maken .Er zal het komende jaar aan oplossingen gewerkt moeten worden . 

De reeksen zijn niet opgevuld en dit heeft een aantal redenen .Het maakte het ons iets eenvoudiger om de competitie op te stellen . Ook zou het vreemd zijn om na ongeveer 16 maanden geen competitie ineens 2 3 of meerdere ploegen te laten stijgen .Dus is de samenstelling als volgt : provinciale 10 ploegen - eerste 11 ploegen -tweede derde en vierde 12 ploegen .Reeks 5 is onderverdeeld in een A B en C reeks , 5A telt 10 ploegen ,5B telt 10 ploegen en 5C telt 11 ploegen .Van elke reeks uit vijfde zal telkens 1 ploeg promoveren naar vierde .Uit provinciale zullen er geen dalers zijn .

4 ploegen zijn gestopt Primus B , 3 Potten , T’ vervolg en Do Nuts  .Er zijn 18 nieuwe ploegen namelijk Do Nuts , t’ Hoekske , Sportlokaal , Que Pasa , Erinoferneffen , t’Muske , Vapor King , M.M Darts , Untouchabulls A , Untouchabulls B , Kempen A , Kempen B , Kempen C , Bullseye , Bulls , Daltons C , Daltons D en Seventeen . Twee ploegen zijn van naam en lokaal veranderd De schilders is de garde geworden en Getaways is in  t’Haantje veranderd .En 2 ploegen zijn van lokaal veranderd Heavy Darts zal in de Nieuwe Loeter gaan spelen Erinoferneffen in Heracles .

5) Wijzigingen reglementen .

Om deel te nemen aan een wedstrijd dient de naam van de speler op het digitale wedstrijdblad te staan , of voor te komen bij de desbetreffende ploeg op de website van DFK .Deze wijziging komt door het verdwijnen van de pasjes .    

Er mag geen gebruik gemaakt worden van elektronische scoreborden , de scores dienen altijd duidelijk op een bord genoteerd te worden .

Er zal voor het seizoen 21/22 uit de reeksen 5A 5B en 5C slechts 1 ploeg promoveren naar reeks 4 en er zullen geen ploegen uit Provinciale degraderen .    

 Voor de beker van seizoen 2021/22 werd volgend format gekozen : er zijn 8 reeksen met telkens                                     9 ploegen Elke ploeg speelt 1 maal tegen elkaar .Na de groepsfase zullen de eerste van elke reeks de winnaarsronde van de kruisfinales spelen en de tweede van elke reeks de verliezersronde .

 

Voor de bepaling van de eerste en tweede van elke reeks wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:

• het aantal punten 

• het aantal gewonnen wedstrijden 

• het aantal gewonnen games 

• onderlinge wedstrijd

• indien bovenstaande punten geen kampioen/stijger/daler oplevert zal er een testmatch worden gespeeld op neutraal terrein ( café t’ Centrum Westerlo) .

 

 

Volgend punt staat niet in het reglement maar willen we wel even onder de aandacht brengen .Grippunten ze zijn momenteel in vele uitvoeringen beschikbaar en de ene brengt al wat meer schade aan het dartbord toe dan de andere .Vermijd daarop het gebruik van bepaalde grippunten die direct ernstige schade aanbrengen aan het dartbord .Het kan niet de bedoeling zijn dat een bord na 1 avond aan flarden gespeeld wordt en dient vervangen te worden .              

6) Keuringen .                                  

Standen keuring: omdat er toch wat keuringen vervallen in 2021  en er 13 nieuwe lokalen zijn bijgekomen is het een drukke periode wat betreft keuringen en herkeuringen .                                                                                                Als er iets aan de dartsstand veranderd gelieve dan ons op de hoogte te brengen zodat wij een herkeuring kunnen uitvoeren .Zorg dat dit ook gebeurt ,dikwijls stellen we vast dat er bij een controle allerlei zaken veranderd zijn zonder dit te melden . We merken ook dat er meer en meer lokalen niet in orde zijn bij de eerste keuringen, we zullen de instructies over hoe de dartsstand er moet uit zien verduidelijken en vanaf volgend jaar doorsturen voor de keuring plaatsvindt . Als er nog lokalen dienen gekeurd te worden meld dit dan straks aan Willy Cremers of Jos Vanbergen , dan kunnen we dit zo snel mogelijk in de planning opnemen.

Alle adressen en eventuele wijzigingen in de loop van het seizoen zijn steeds op ww.dfk.be te vinden. 

Bij verandering van lokaal zal er altijd aan het bestuur toestemming gevraagd moeten worden .

Enkel in deze steden en gemeentes en hun deelgemeentes die binnen het DFK speelgebied vallen zullen lokalen goedgekeurd worden voor competities van DFK .

Bij eventuele fusies van steden en gemeentes zal altijd door het bestuur opnieuw moeten beslist worden of deze fusiegemeente nog past binnen het speelgebied van DFK .

7) DFK VZW

DFK is een VZW geworden .We zijn hiervoor niet over 1 dag ijs gegaan .We hebben ons laten begeleiden door een ervaren kantoor , hierdoor is er een sterke fundering neergezet waar we jaren op zullen kunnen bouwen .De structuur zat al zeer goed in elkaar en dit is nu alleen maar verbeterd .Het eerste jaar zullen we ons ook door een boekhouder laten bijstaan .

 

8) Corona

Er is een handleiding en een kort protocol uitgewerkt beiden staan op de site .Hou de website in de gaten , de situatie en de regels kunnen steeds veranderen !

9) Speelgebied 

Tijdens de inschrijvingen hebben we regelmatig ploegen geweigerd omdat hun lokaal zich niet binnen het speelgebied van DFK bevindt .We merken dat er nog enkele gemeenten zijn die niet bij ons of een andere bond terechtkunnen .We gaan het speelgebied herbekijken en eventueel aanpassen .De gemeenten die nu het speelgebied uitmaken zullen dit in de toekomst ook nog doen , er worden geen gemeenten of steden uit het speelgebied geschrapt .

10) Digitalisering / website

Na 5 jaar met de huidige website gaan we bekijken of we met dit systeem verder gaan of kiezen voor een ander systeem. We gaan in de loop van het jaar bekijken wat onze vereisten zullen zijn in de toekomst en bekijken welke mogelijkheden er zijn .

11) Aandachtspunten .

Het wedstrijdblad dient in tweevoud ingevuld te worden zodat elke ploeg een exemplaar heeft en tevens een bewijs .Als men enkel digitaal invult heeft men nadien geen bewijs !

 Elke ploeg krijgt 1 bundel met 20 blanco wedstrijdpapieren , men kan ook het wedstrijdblad afdrukken via de site , druk deze dan af voor de wedstrijd , beste is dat beide ploegen dit doen zodat thuisploeg en bezoekers beiden 1 exemplaar hebben .Dan kan er achteraf geen discussie bestaan .Let op ! Als je alle bladen in het begin van het seizoen afdrukt is het mogelijk dat niet alle spelers op het blad staan , er kunnen altijd spelers bijkomen in de loop van het seizoen .De bedoeling is dat iedereen op termijn zelf zijn bladen afdrukt of dit ergens laat doen .De website is hiervoor voorzien .

Maximaal 3 wedstrijden mogen uitgesteld worden , deze dienen altijd door beide ploegen per mail aan de wedstrijdleiding gemeld te worden .Tijdens de coronacrisis kunnen uitzonderingen op de regel als het bestuur hiervan op de hoogte is en zijn toestemming hiervoor gegeven heeft .

In provinciale en reeks 1 wordt best van 7 gespeeld .

Vergeet niet tijdig uw blad online in te vullen voor zaterdag 24.00h en vergeet ook niet  te bevestigen voor zondag 24.00h .

 Nieuwe ploegen zullen hun login en paswoord bij hun DFK documenten , gelieve dit voor aanvang van de competitie te proberen ,voor de andere ploegen veranderd er niets oude login en paswoord moeten normaal nog werken  Maar probeer alles voor de zekerheid en kijk alvast in wedstrijdbeheer of alle wedstrijden er in staan .Controleer ook of al uw spelers in uw ploeg staan .Wacht niet tot de laatste moment zo is het voor ons ook eenvoudiger om in te grijpen . 

Alle inschrijvingspapieren zijn te vinden op www.dfk.be .

Het bestuur gaat zich dit seizoen bezighouden met de revisie van het reglement ,  website , structuur van de vereniging, spelen tijdens coronacrisis  en nog veel meer…

Belangrijke datums 2021-22

Het ranking toernooi zal plaatsvinden op 28 Mei 2022 de kruisfinales gaan door op 21 Mei 2022

Over hoe en wanneer de inschrijvingen voor 22/23 zullen doorgaan zal later gecommuniceerd worden .

12) Varia

Er werden vragen gesteld vanuit het publiek .

 

V: Mag LED verlichting gebruikt worden ?

A: Ja LED verlichting mag gebruikt worden .

 

V: Mag iemand met een medisch attest zonder mondmasker spelen ?

A: Ja indien dit op voorhand met het bestuur besproken werd .

 

V: Als ik vrijdagavond een speler inschrijf om 18.00hH is dan al speelgerechtigd ?

A: Ja , na 18.00H zullen de gedane  inschrijvingen ingevoerd worden in het systeem.

 

V: Wat indien een wedstrijd niet gedaan is voor het huidige sluitingsuur ?

A: Enkel de volledige de volledige gespeelde games zullen tellen voor de einduitslag .

     Er zal week per week bekeken worden hoe dit loop , zijn er veel wedstrijden niet 

     uitgespeeld dan kan het bestuur bijsturingen doen (vooral van toepassing in de lagere 

     reeksen ). Besteed daarom uw tijd aan het dartsen .

 

13) Verdelen DFK documenten .                                                                                                                                               

We gaan straks over tot de overhandiging van de documenten , blijf op uw plaats zitten tot uw wordt afgeroepen .Gelieve de zaal te verlaten na ontvangst van de documenten .U wordt verzocht niet samen te troepen beneden aan de zaal of op de parking .

 

Bedankt aan iedereen om de maatregelen na te leven , veel succes aan alle ploegen .