Vandaag zijn wij op de hoogte gebracht van het overlijden van Chris Verschoren .Chris was lid van Den Hoek Af B .Graag willen we in naam van DFK en al zijn spelers de familie , vrienden en ploegmakkers van Chris veel sterkte wensen .