Richtlijnen darts spelen tijdens Coronacrisis

Richtlijnen veilig darts spelen26 September 2020 - vijfde versie 

Het bestuur van de Darts Federatie Kempen VZW in oprichting heeft deze handleiding samengesteld om veilig darts spelen mogelijk te maken tijdens de Coronacrisis .  Deze handleiding zal worden aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of versoepelingen komen vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanpassing nodig is.  Als  club/ploeg/speler dient u in alle geval de geldende richtlijnen  van de federale/regionale overheid te volgen die betrekking hebben op het lokaal waar uw wedstrijden gespeeld worden .Het is raadzaam uw lokaal aan een controle te onderwerpen om te zien of alle maatregelen kunnen toegepast worden . In het geval dat uw lokaal ontoereikend blijkt om op een veilige manier dartswedstrijden te organiseren ,dient u aanpassingen uit te voeren of tijdelijk een ander lokaal te zoeken .Bij verandering van lokaal dient u altijd DFK VZW hiervan op de hoogte te brengen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Deelnemers aan de wedstrijden zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Darts spelen is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. We gaan er vanuit dat alleen gezonde personen sporten en dat zij goede hygiëne toepassen. Personen met verschijnselen van covid-19 en personen met huisgenoten met klachten blijven thuis. Als deze voorschriften worden nageleefd is er vrijwel geen kans op besmetting.

- Gebruik uw gezond verstand  !

- heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

-Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen (raadpleeg uw huisarts ) .

 - Houd 1,5 m afstand .

- Draag een mondmasker tijdens uw verplaatsingen in de speellocatie en tijdens het spelen en schrijven .

 - Vermijd drukte.

- Was vaak je handen met water en zeep of ontsmet de handen  voor na en tijdens uw bezoek aan de speellocatie.

- Schud geen handen.

- Was voor en na het spelen je handen ,na het toiletbezoek moet je verplicht je handen wassen.Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden symptomen vertoont.

- Ook tijdens het darts spelen dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden .

- Zorg ervoor dat je geen fysiek contact hebt zoals bij het succes wensen voorafgaande aan de wedstrijd (geen handen schudden , kussen ,knuffels) of het vieren van een overwinnings-moment. Voor alle ploegen geldt dat het aantal spelers en begeleiders per wedstrijd niet groter is dan noodzakelijk voor de activiteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd) , daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner.

- Het beoefenen van sport- en spelactiviteiten in de horeca is toegestaan. Echter blijft  het in de horeca  verplicht een zitplaats te hebben.Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de overheid controles uitvoert .

Door de volgende regels te hanteren worden de risico’s beperkt:

- Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud (ook geen klappen, high-five,  etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of knikken .

- Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.

- Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift) .

- Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dienen deze vooraf en na afloop ontsmet te worden .

- Het scorebord en/of schrijfbord en de stift worden na elke match gedesinfecteerd. Het is aangeraden om de scores af te vegen met een stuk keukenrol dat u na elk spel in de vuilbak gooit .

- De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient waar mogelijk altijd in acht genomen te worden.

- Het gebruik van een schrijver is toegestaan. Hij of zij dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers. Waar dit niet mogelijk is, mag deze persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten. Een schrijver dient een mondmasker te dragen.

- De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de dartsbaan waar de scheidsrechter (schrijver) niet staat.De wachtende speler achter de oche dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de oche. Waar dit niet mogelijk is mag deze persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten.  Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) wordt gespeeld, dienen alle wachtende spelers zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de oche en elkaar. Waar dit niet mogelijk is mogen deze personen de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten.

Momenteel geldt er nog het sluitingsuur in de horeca , de wedstrijd dient gedaan te zijn voor 01.00h , en alle spelers dienen dan de speellocatie te verlaten .Blijf niet rondhangen in de buurt , ga naar huis . Probeer dus stipt op tijd te starten , niet te treuzelen , en de wedstrijd voor 12.45h te beëindigen .Is de wedstijd niet gedaan voor het sluitingsuur dan is de eindstand de stand na het laatste volledige spel dat er gespeeld is .Je kan afspreken om de wedstrijd vroeger te laten aanvangen .

- Tombola is verboden tot het weer kan van de overheid .

 Het wordt aanbevolen om de huidige versie van de richtlijnen  duidelijk zichtbaar bij de dartsbaan ter inzage te bevestigen.

 - Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze spelers en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere darters. Als er aanvullende voorwaarden vanuit de overheid komen, kunnen deze richtlijnen worden aangepast. Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal DFK VZW ook haar richtlijnen aanpassen . DFK VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van deze richtlijnen .Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. Uiteraard hoopt DFK VZW ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de normale dartssituatie .