Westerlo 26 SEPTEMBER 2020

Start sessie A 13.00 h einde 15.00 h

Start sessie B 13.00 h einde 16.00 h

Aanwezig bestuur : Wim Oeyen , Pieter Fransen , Mario Vangeel ,Willy Cremers , Annelies Cox                                           Jos Vanbergen , Barry Zander , Kurt Schepers , Bauwke Verreydt            

 Aanwezige kapiteins sessie A : Willy Daniels , Davy Meuldermans , Bart Van Crombruggen , Robin Verheyden , Linda Gysels , Joeri Rijmen , Andreas Vonckx , Niels Dupont , Nicky Vansteenbeeck , Jurgen Boeckx , Wim Dierckx , Jozef Peeters , Luc Wijnants , Graeme Hall , Jimmy Cook , Gert Heylen , Peter Lauwers Davy Turelinckx , Eddy Rasgonoff , Geert Delen , Jesse Lauwers , Jurgen Michiels , Marc Libaers , Bruno Tonne , Glenn Vangenechten , Romain Vandewaeter , Johan Moons , Hugo Daneels , Dirk Leys , Jippe Van Loocke , Wim Oeyen , Andy Proost , Lynn Taeymans , Mario Vangeel , Barry Zander

Aanwezige kapiteins sessie B : Myriam Raus , Roger Boeckmans , Johnny Dierckx , Gino Lauwen , Peter Wouters , Sven Saluyts , Sabrina Boeckx , Ronny De Bie , Christel Van Looy , Kristof Van Hout , Hans Vaneerdewegh , Johan Joos , Steve Pelgrims , Tom Lachi , Dirk Neyens , Jimmy Hoes , Tornee Joeri , Stef Van Horebeek , Jurgen Carello , Tom Verbist , Geert Gevers , Didier Paulus , Dirk Faes , Chris Pardon , Jody Tobback , Pieter Berghmans , Kurt Schepers , Govaerts Tom , Guillaume Bastiaens , Hans Bekers , Danny Helsen .

Dagorde :

1)      Welkom .

2)      Voorstelling bestuur .

3)      Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

4)      Opmaak competitie en beker .

5)      Wijzigingen reglementen .

6)      Keuringen .

7)      Aandachtspunten .

8)      DFK VZW

9)      CORONA

10    Varia .

11     Verdelen DFK mappen .

 

1)      Welkom .

Welkom aan alle bestuursleden en kapiteins van ploegen aangesloten bij de Darts Federatie Kempen. Ik wil alle kapiteins en bestuursleden bedanken voor hun inzet vorig seizoen en hoop op dezelfde goede samenwerking te kunnen rekenen voor komend seizoen. Bedankt aan iedereen die zijn pasjes al ingeleverd heeft , vergeet niet deze nog binnen te brengen als dit nog niet gebeurd is .Vergeet ook niet de spelerslijsten gehandtekend aan ons te bezorgen . Tevens wil ik al onze helpers en mijn mede bestuursleden bedanken voor hun inzet gedurende het jaar.

2)      Voorstelling bestuur .

Laat mij beginnen om het bestuur voor te stellen .

Bauwke vereydt : penningmeester

Barry Zander : bestuurslid

Willy Cremers : sportieve cel /standenkeuring .

Jos Vanbergen :tornooileiding  .

Mario Vangeel : competitieopmaak

Kurt Schepers : Wedstrijdleiding . Kurt is aanspreekpunt wedstrijdleiding .

Annelies Cox : Penningmeester (ontslagnemend)

Pieter Fransen : Secretaris

Wim Oeyen : Voorzitter

 

Na vele mooie jaren heeft Annelies Cox besloten om te stoppen als bestuurslid/penningmeester .

Bedankt Liesje voor al het gepresteerde werk .

De taken van Annelies gaan overgenomen worden door Bauwke Verreydt .

 

Graag hadden we Rob Stijnen  en het hele Cafe t’centrum / limit team willen bedanken voor de mooie samenwerking verleden jaar .

 Volgens goede traditie mag iedereen er ene drinken , normaal heeft iedereen bij zijn aankomst een bonnetje gekregen .

3)      Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar jullie de kans geven om het kasboek in te kijken, graag had ik 2 vrijwillige personen gevraagd  die het kasboek willen ondertekenen. Wij hebben 3 jaar geleden een nieuw kasboek in gebruik genomen omdat het oude vol was , het oude kasboek ligt hier ook ter inzage .

Totaal in kas € 11618,76  Grote uitgaven verzekering , grote inkomsten lidgeld .

 Vergeet niet dat de prijs van een inschrijving van 1 Lid na deze vergadering € 15 bedraagt. Alle inschrijvingen dienen enkel en alleen hier te gebeuren. Mag ik jullie vragen om alle nieuwe inschrijvingen voor vrijdag 18.00 h te doen .Alle inschrijvingen dienen hier te gebeuren in café ’t centrum . 

Wij hebben dit jaar door de coronacrisis en omdat er geen rankingtornooi geweest is de inschrijvingen een stuk goedkoper gemaakt . Dit wil zeggen dat we ongeveer 20% minder inkomsten uit de inschrijvingen halen .  De grote onkosten zoals de verzekering zijn wel gebleven , we zullen hard ons best doen om de onkosten te beperken .      

Opmaak competitie .

We hebben evenveel ploegen ingeschreven dan vorig seizoen we tellen nu 7 reeksen 74 ploegen  ,56 clubs en ongeveer 600 leden ieder jaar. De vijfde reeks is opgesplitst in 5 A en 5 B , in elke reeks spelen 7 ploegen . Elke ploeg zal 2 maal tegen elke ploeg uit zijn reeks spelen . Op het einde van deze competitie spelen de eerste 2 ploegen van elke reeks tegen elkaar om te bepalen welke 2 ploegen naar reeks 4 promoveren .De ploegen op plaatsen 6 en 7 zullen ook 2 maal tegen elkaar spelen net zoals ploegen 3 4 en 5 De andere reeksen hebben 12 Ploegen .

De opmaak van de competitie was niet eenvoudig , maar we hebben resoluut voor deze formule gekozen . De ploegen van provinciale tot en met vierde spelen volgens de normale formule . Voor reeks 5 zal het altijd wat zoeken zijn als er meer dan 72 ploegen ingeschreven zijn

De bekercompetitie is afgelast , moest er ruimte op de kalender en zin bij de ploegen zijn zullen we deze misschien na het seizoen nog laten doorgaan

8 ploegen zijn gestopt Milo A , Mikken en prikken , Milo C , Noorderwijk , de kameraden , Nine Ball , St jan C en flierefluiters D .Er zijn 8 nieuwe ploegen namelijk Do Nuts , Missers , Durvers , Den hoek af B , T’vervolg , De zwijntjes , Cliché en Krompies ,de schilders zijn verhuist naar het stationsbuffet in Aarschot  .

5)      Wijzigingen reglementen .

1.       De pasjes zijn afgeschaft , door de vereenvoudigde inschrijving via email hebben we ervoor gekozen om geen pasjes te maken dit seizoen .     

Voor de bepaling van de kampioen, stijgers en dalers wordt achtereenvolgens rekening gehouden met aantal punten ,gewonnen wedstrijden en het aantal gewonnen games.Nieuw is dat als bovenstaande punten geen kampioen/stijger/daler oplevert er een testmatch zal gespeeld worden .

Om deel te nemen aan een wedstrijd dient de naam van de speler op het digitale wedstrijdblad te staan , of voor te komen bij de desbetreffende ploeg op de website van DFK .Deze wijziging komt door het verdwijnen van de pasjes .                                                 

6)       Keuringen .                                 

Standen keuring: omdat er toch wat keuringen vervallen in 2020  en er 9 nieuwe lokalen zijn bijgekomen is het een drukke periode geweest wat betreft keuringen en herkeuringen .                                                                                                                                              Als er iets aan de dartsstand veranderd gelieve dan ons op de hoogte te brengen zodat wij een herkeuring kunnen uitvoeren .Zorg dat dit ook gebeurt ,dikwijls stellen we vast dat er bij een controle allerlei zaken veranderd zijn zonder dit te melden . Al de lokalen  zijn al gekeurd of herkeurd , dit waren er 13 . Als er nog lokalen dienen gekeurd te worden meld dit dan straks aan Willy Cremers , dan kunnen we dit zo snel mogelijk in de planning opnemen.

Alle adressen en eventuele wijzigingen in de loop van het seizoen zijn steeds op ww.dfk.be te vinden.

Bij verandering van lokaal zal er altijd aan het bestuur toestemming gevraagd moeten worden .

Enkel in deze steden en gemeentes en hun deelgemeentes die binnen het DFK speelgebied vallen zullen lokalen goedgekeurd worden voor competities van DFK .

Bij eventuele fusies van steden en gemeentes zal altijd door het bestuur opnieuw moeten beslist worden of deze fusiegemeente nog past binnen het speelgebied van DFK

    Aandachtspunten .

Het wedstrijdblad dient in tweevoud ingevuld te worden zodat elke ploeg een exemplaar heeft en tevens een bewijs .Als men enkel digitaal invult heeft men nadien geen bewijs !

 Elke ploeg krijgt 1 bundel met 20 blanco wedstrijdpapieren , men kan ook het wedstrijdblad afdrukken via de site , druk deze dan af voor de wedstrijd , beste is dat beide ploegen dit doen zodat thuisploeg en bezoekers beiden 1 exemplaar hebben .Dan kan er achteraf geen discussie bestaan .Let op ! Als je alle bladen in het begin van het seizoen afdrukt is het mogelijk dat niet alle spelers op het blad staan , er kunnen altijd spelers bijkomen in de loop van het seizoen .

Omdat meer en meer ploegen dit systeem gebruiken zullen er standaard geen doordrukbladen meer gegeven worden .We hebben wel per ploeg 1 bundel van 20 blanco wedstrijdbladen voorzien .Ploegen die evenwel nog gebruik willen blijven maken van de oude doordrukbladen mogen straks bij de overhandiging van de kaften 1 blok met doordrukbladen meenemen .Dit is een gevolg van het invoeren van het digitale systeem , bedoeling is dat iedereen op termijn zelf zijn bladen afdrukt of dit ergens laat doen .De website is hiervoor voorzien .

Maximaal 3 wedstrijden mogen uitgesteld worden , deze dienen altijd door beide ploegen per mail aan de wedstrijdleiding gemeld te worden .Tijdens de coronacrisis kunnen uitzonderingen op de regel als het bestuur hiervan op de hoogte is en zijn toestemming hiervoor gegeven heeft .

In provinciale en reeks 1 wordt best van 7 gespeeld .

Vergeet niet tijdig uw blad online in te vullen voor zaterdag 24.00h en vergeet ook niet  te bevestigen voor zondag 24.00h .

 Nieuwe ploegen zullen hun login en paswoord in hun kaft vinden , gelieve dit voor aanvang van de competitie te proberen ,voor de andere ploegen veranderd er niets oude login en paswoord moeten normaal nog werken  Maar probeer alles voor de zekerheid en kijk alvast in wedstrijdbeheer of alle wedstrijden er in staan .Controleer ook of al uw spelers in uw ploeg staan .Wacht niet tot de laatste moment zo is het voor ons ook eenvoudiger om in te grijpen .

Alle inschrijvingspapieren zijn te vinden op www.dfk.be .

Het bestuur gaat zich dit seizoen bezighouden met de revisie van het reglement ,  website , structuur van de vereniging, spelen tijdens coronacrisis  en nog veel meer…

Belangrijke datums 2020-21

Het ranking toernooi zal plaatsvinden op 29 Mei 2020

Over hoe en wanneer de inschrijvingen voor 21/22 zullen doorgaan zal later gecommuniceerd worden .

8)      DFK VZW

DFK een is VZW in oprichting met een duidelijke structuur .We zijn hiervoor niet over 1 dag ijs gegaan .We hebben ons laten begeleiden door een ervaren kantoor , hierdoor is er een sterke fundering neergezet waar we jaren op zullen kunnen bouwen .De structuur zat al zeer goed in elkaar en dit is nu alleen maar verbeterd .

 

9)      Corona

Corona heeft veel veranderd ook bij DFK .De competitie werd stopgezet , rankingtornooi en kruisfinales afgelast . We moesten onze vrienden en onze wekelijkse afspraak voor den blok en aan den toog missen .Ook voor ons het bestuur was dit nieuw , er waren geen zekerheden en vele gemaakte plannen dienden gewijzigd maar meestal geschrapt  te worden .Bestuursvergaderingen gingen niet door in het cafe maar werden digitaal gehouden . We zijn altijd blijven doorwerken voor jullie , onze clubs , onze ploegen , onze spelers . De laatste maanden vergaderen we zelfs om de 2 weken .

 

Er is dit seizoen waarschijnlijk geen beker en kruisfinales , en ook een rankingtornooi zoals we gewoon zijn zal misschien moeilijk worden .

Ook het drukwerk is niet zoals we anders voorzien ,wegens te veel onzekerheden over al dan niet met competitie starten hebben we dit niet gedaan .

 

We hebben elkaar niet gezien tijdens de inschrijvingen , wat ik zelf als een groot gemis beschouw , want tijdens deze inschrijvingen leren we onze nieuwe ploegen kennen en horen we van onze andere ploegen wat goed was en wat beter kan .Over het algemeen verliepen de inschrijvingen bijzonder goed .Door de omstandigheden hebben we er ook voor gekozen om de inschrijvingen goedkoper te maken 10 euro ipv 12  euro per lid en enkel de bijdrage van 30 euro per club te vragen en geen bijdrage per ploeg .Als de competitie niet start krijgen de ploegen hun geld terug .

Normaal zal de competitie starten op 2 Oktober .

Er is een handleiding en een kort protocol uitgewerkt beiden staan op de site .Ik zal deze nu even voorlezen .Hou de website in de gaten , de situatie en de regels kunnen steeds veranderen !

 

10)   Varia .

Dit was het wat mij betreft zijn er nog vragen ?

V:Moet je een masker opzetten als je een bril draagt ? A: Ja , je moet altijd een masker dragen als je niet op je plaats zit .

V: Moet een schrijver een masker dragen als hij niet staat maar op een kruk zit om de score te noteren  ?A: Ja , hij moet altijd een masker dragen .

V: Kunnen we de lidnummers van de leden krijgen ? A: Sinds seizoen 19/20 is dit systeem afgeschaft , dus niet meer nodig .

V: Wat met ploegen die tijd gaan rekken als zij voorstaan en het bijna sluitingstijd is ? A: We rekenen op de fair play van alle spelers , iedere ploeg dient zo weinig mogelijk tijd te verliezen tijden de wedstrijd .

V: Wat als een speler geen masker wil opzetten tijdens het spelen ? A: Dan zullen zij resultaten van die avond ongeldig verklaard worden .

 

 

 

11)   Verdelen DFK Dartsmappen .                                                                                                                                              

We gaan straks over tot de overhandiging van de documenten , blijf op uw plaats zitten tot uw wordt afgeroepen .Gelieve de zaal te verlaten na ontvangst van de documenten .U wordt verzocht niet samen te troepen beneden aan de zaal of op de parking .

 

Bedankt aan iedereen om de maatregelen na te leven , veel succes aan alle ploegen .