Jullie zullen ongetwijfeld al vernomen hebben dat het Corona Virus ook in België al vele besmettingen kent .Zonder paniek te veroorzaken wil het bestuur van DFK enkele richtlijnen meegeven om verdere besmettingen te beperken .

* Was je handen voor de match.

* Geef geen hand maar begroet elkaar mondeling .

* Blijf thuis als je ziek bent .

* Gebruik elke keer een papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilbak .

* Heb je geen zakdoekje bij de hand ? Hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog .

De geplande wedstrijden zullen allemaal doorgaan , wij hopen op jullie medewerking !