Westerlo 17 augustus 2019

 

Start 14.00 h einde 15.15 h

 

Aanwezig bestuur : Wim Oeyen , Pieter Fransen , Mario Vangeel ,Willy Cremers , Annelies Cox                                           

Verontschuldigd bestuur : Jos Vanbergen , Barry Zander , Kurt Schepers            

 

Aanwezig leden : Johan Dens , Hans Vercalsteren , Jakke Meuwis , Jimmy Hoes , Steve Pauwels , Johan Moons , Romain Vandewaeter , Luc Wynants  , Jurgen Boeckx  , Wim Dierckx , Dirk Neyens , Anja Van Gorp , Kevin Broos , Chris Pardon , Ronny De Bie , Willy Daniels , Johnny Dierickx , Luc Van Hoof , Gino Lauwen , Bart Van Crombruggen , Nancy Jonckers , Johan Helsen , Joeri Torne , Dirk Lauwers , Jimmy Cook , Bert Moris , Davy Meuldermans , Mario Peeters , Marc Libaers , Pieter Berghmans , Peter Van Poppel , Niels Dupont , Jody Tobback , Lynn Taeymans , Rasgonoff Eddy , Charles Vandewys , Jan Vervecken , Sabrina Boeckx , Jesse Lauwers , Benny Geysels                                                                          

Verontschuldigd leden : Hans Vaneerdewegh , Kristof Vanhout , Frederik Vermeulen

 

Dagorde :

 

1)      Welkom .

 

2)      Voorstelling bestuur .

 

3)      Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

 

4)      Team DFK .

 

5)      Opmaak competitie en beker .

 

6)      Wijzigingen reglementen .

 

7)      Keuringen .

 

8)      Aandachtspunten .

 

9)      Varia .

 

10)   Verdelen DFK mappen .

 

 

 

 

 

1)      Welkom .

 

Beste leden,

 

Welkom aan alle bestuursleden en kapiteins van ploegen aangesloten bij de Darts Federatie Kempen. Ik wil alle kapiteins en bestuursleden bedanken voor hun inzet vorig seizoen en hoop op dezelfde goede samenwerking te kunnen rekenen voor komend seizoen. Bedankt aan iedereen die zijn kaft tijdig terug binnen gebracht heeft dit jaar , let er wel op dat alle pasjes terug ingeleverd worden op het einde van het seizoen en in de kaften blijven zitten . Dit was vorig seizoen niet het geval en bezorgt ons extra werk .Let er ook op bij de inschrijvingen dat alle documenten ingevuld zijn en ondertekend en alle nieuwe leden een pasfoto hebben , ook dit was dit seizoen bij de inschrijvingen niet altijd het geval . Tevens wil ik al onze helpers Team DFK en mijn mede bestuursleden bedanken voor hun inzet gedurende het jaar.

 

2)      Voorstelling bestuur .

 

Laat mij beginnen om het bestuur voor te stellen .

 

Willy Cremers : sportieve cel /standenkeuring .

 

Barry Zander : sportieve cel /standenkeuring .

 

Jos Vanbergen :tornooileiding  .

 

Mario Vangeel : competitieopmaak

 

Kurt Schepers : Wedstrijdleiding . Kurt is aanspreekpunt wedstrijdleiding .

 

Annelies Cox : Penningmeester

 

Pieter Fransen : Secretaris

 

Wim Oeyen : Voorzitter

 

Alle bestuursleden hebben een mandaat voor vier jaar ,alle bestuursleden zijn op 17 Augustus 2019 uittreedbaar herverkiesbaar . Met uw goedkeuring zullen de genoemde bestuurleden een nieuw mandaat opnemen van 4 jaar .

 

De vernieuwing van alle mandaten en aanstelling van nieuw bestuurslid Barry Zander werd zonder opmerking goedgekeurd .Alle mandaten lopen af op 17 Augustus 2023 .

 

Graag hadden we Rob Stijnen  en het hele Cafe t’centrum / limit team willen bedanken voor de mooie samenwerking verleden jaar .

 

 Volgens goede traditie mag iedereen er ene drinken , elke aanwezige krijgt 1 bonnetje .

 

3)      Tournee Generale! Financiële informatie ,inzage en tekenen kasboek .

 

Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar jullie de kans geven om het kasboek in te kijken, graag had ik 2 vrijwillige personen gevraagd  die het kasboek willen ondertekenen. Wij hebben 2 jaar geleden een nieuw kasboek in gebruik genomen omdat het oude vol was , het oude kasboek ligt hier ook ter inzage . Dit werd gedaan door Marc Libaers en Ann Janssen .

 

 Vergeet niet dat de prijs van een inschrijving van 1 Lid na deze vergadering € 15 bedraagt. Alle inschrijvingen dienen enkel en alleen hier te gebeuren. Nieuwe leden die nog niet bij DFK gespeeld hebben moeten een pasfoto bij hun inschrijving doen. Mag ik jullie vragen om alle nieuwe inschrijvingen voor vrijdag 18.00 h te doen .Alle inschrijvingen dienen hier te gebeuren in café ’t centrum .                           

 

4)      Team DFK .                                                                  

 

Graag wil ik nu vandaag een oproep lanceren om mensen te vinden die ons kunnen helpen op kruisfinales en rankingtornooi ,om het betaalbaar te houden en in zijn huidige vorm te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat we ons aantal helpers elk jaar uitbreiden en vernieuwen  .

 

Hiervoor werd  TEAM DFK opgericht , TEAM DFK staat onder de leiding van Wim Oeyen .De oprichting van het team moest zorgen voor werving van vrijwilligers en  coordineren van de vrijwilligers en ook voor een grotere diversiteit te zorgen . Meer helpers uit verschillende clubs  en niet zoals vroeger toen er  maar uit 2 à 3 verschillende clubs vrijwilligers kwamen  .Dit is al redelijk gelukt  ,maar we gaan hier verder mee door . We zoeken ook bijkomende bestuursleden ,mensen die hier interesse hebben mogen hun kandidatuur indienen bij de secretaris of voorzitter .

 

5)      Opmaak competitie en beker .

 

We hebben 4 ploegen meer ingeschreven dan vorig seizoen we tellen nu 6 reeksen 74 ploegen  ,50 clubs en ongeveer 600 leden ieder jaar. Dit wil zeggen dat we in vijfde een samenstelling hebben met 14 ploegen .De andere reeksen hebben 12 Ploegen .

 

De opmaak van de competitie was niet eenvoudig . Omdat er geen andere oplossing voorhanden was hebben we in provinciale en reeksen 1/2/3/4 2 BYES’S moeten zetten Door de vele voorkeuren van onze clubs ( sluitingsdagen , ploeg A speelt thuis met ploeg B , 4 ploegen 2 borden de combinatie van 5 reeksen van 12 en 1 van 14 ploegen )bleek  het niet mogelijk de competitie in zijn gekende formule te organiseren .Dit wil zeggen dat er 4 speeldagen meer zijn We wilden niet raken aan deze voorkeuren en konden het seizoen ook niet vroeger doen starten of later eindigen .Om aan deze speeldagen te geraken zijn er 2 collectieve vrije dagen verdwenen en is de bekercompetitie aangepast .

 

De bekercompetitie bestaat uit 8 reeksen van 8 ploegen (reeks 1 tem 6 telt 7 ploegen en reeks 7 en 8 telt 8 ploegen ) die allemaal 1 maal tegen elkaar spelen . De winnaars van elke reeks spelen de kruisfinales winnaarsronde .De nummer 2 en 3 van elke reeks spelen gekruist tegen elkaar om uit te maken wie naar de kruisfinales verliezersrondes gaan .Alle ploegen blijven actief in de beker tot einde competitie .

 

3 ploegen zijn gestopt 3 potten A ,Edjes en Spieke .Er zijn 7 nieuwe ploegen namelijk Molekens C , Edelweiss E, Nine Ball, Katers , Voskes , Jachthoef troef en den hoek af en  er is ook 1 ploeg van naam en lokaal veranderd  Parkwijk is Madhouse geworden ,Simpsons zijn verhuist naar café Brew ,1 ploeg is van naam veranderd Nicolay is de whippet geworden .

 

6)      Wijzigingen reglementen .

 

Website : er zijn enkele kleine aanpassingen gebeurd het systeem staat op punt en veel grote aanpassingen zullen er de volgende jaren niet nodig zijn . 

 

Verlies of beschadiging Dartspas € 15 ipv € 10  (boete gelijkgesteld aan inschrijving gedurende het seizoen ) .

 

De lidnummers zijn komen te vervallen .Gezien deze niet meer door ons gebruikt worden .Dit maakt het voor ons eenvoudiger bij het maken van pasjes en het invoeren van de spelers in het systeem .We maken ook een denkoefening over het al of niet afschaffen van de lidkaarten , praktijk leert ons dat deze weinig of nooit getoond worden aan de tegenpartij .     

 

De uitgestelde wedstrijden in de terugronde dienen te worden gespeeld voor aanvang van de laatste  2 competitiewedstrijden.Tijdens seizoen 2019/20 dienen de competitiewedstrijden t.e.m. speeldag 11 voor inhaalspeeldag 1 gespeeld te worden , de competitiewedstrijden t.e.m. speeldag 24 dienen gespeeld te worden voor inhaalspeeldag 2 .                                                                                                          

 

7)      Keuringen .                                 

 

Standen keuring: omdat er redelijk wat keuringen vervallen in 2019 en er 7 nieuwe lokalen zijn bijgekomen is het een drukke periode geweest wat betreft keuringen en herkeuringen . We zijn ook anders tewerk gegaan .   Vanaf nu houden we van elk lokaal een keuringsverslag bij . Waar alle bevindingen die tijdens de keuring gedaan zijn op te vinden zijn , maar ook de veranderingen die gedaan worden en de opmerkingen over deze stand .                                                                                                                                                Als er iets aan de dartsstand veranderd gelieve dan ons op de hoogte te brengen zodat wij een herkeuring kunnen uitvoeren .Zorg dat dit ook gebeurt ,dikwijls stellen we vast dat er bij een controle allerlei zaken veranderd zijn zonder dit te melden . De meeste lokalen zijn al gekeurd of herkeurd , dit waren er 20 . Als er nog lokalen dienen gekeurd te worden meld dit dan straks aan Willy Cremers , dan kunnen we dit zo snel mogelijk in de planning opnemen.

 

Alle adressen en eventuele wijzigingen in de loop van het seizoen zijn steeds op ww.dfk.be te vinden.

 

Bij verandering van lokaal zal er altijd aan het bestuur toestemming gevraagd moeten worden .

 

Enkel in deze steden en gemeentes en hun deelgemeentes die binnen het DFK speelgebied vallen zullen lokalen goedgekeurd worden voor competities van DFK .

 

Bij eventuele fusies van steden en gemeentes zal altijd door het bestuur opnieuw moeten beslist worden of deze fusiegemeente nog past binnen het speelgebied van DFK .

 

8)      Aandachtspunten .

 

Het wedstrijdblad dient in tweevoud ingevuld te worden zodat elke ploeg een exemplaar heeft en tevens een bewijs .Als men enkel digitaal invult heeft men nadien geen bewijs !Vorig seizoen is de server gecrasht waar de DFK site op staat .Het gevolg was dat er een aantal ploegen hun gegevens van 1 wedstrijd kwijt waren ,en deze terug moesten ingeven .

 

 Elke ploeg krijgt 1 bundel met 20 blanco wedstrijdpapieren , men kan ook het wedstrijdblad afdrukken via de site , druk deze dan in af voor de wedstrijd , beste is dat beide ploegen dit doen zodat thuisploeg en bezoekers beiden 1 exemplaar hebben .Dan kan er achteraf geen discussie bestaan .Let op ! Als je alle bladen in het begin van het seizoen afdrukt is het mogelijk dat niet alle spelers op het blad staan , er kunnen altijd spelers bijkomen in de loop van het seizoen .

 

Omdat meer en meer ploegen dit systeem gebruiken zullen er standaard geen doordrukbladen in de kaften zitten .We hebben wel per ploeg 1 bundel van 20 blanco wedstrijdbladen voorzien .Ploegen die evenwel nog gebruik willen blijven maken van de oude doordrukbladen mogen straks bij de overhandiging van de kaften 1 blok met doordrukbladen meenemen .Dit is een gevolg van het invoeren van het digitale systeem , bedoeling is dat iedereen op termijn zelf zijn bladen afdruk of dit ergens laat doen .De website is hiervoor voorzien .

 

Normaal waren de boekjes en kalender al afgeschaft in 2018 uit kostenbesparende reden , dankzij de sponsoring van Betadarts en Irish Pub Dubh Linn hebben we deze toch nog laten drukken .Al de gegevens van het boekje kan ook door de kapiteins worden afgedrukt .

 

Maximaal 2 wedstrijden mogen uitgesteld worden , deze dienen altijd door beide ploegen per mail aan de wedstrijdleiding gemeld te worden .Rechtzetting , volgens de reglementen van DFK mag elke ploeg 3 wedstrijden uitstellen .

 

In provinciale en reeks 1 wordt best van 7 gespeeld, in de beker is dit altijd best van 5

 

Vergeet niet tijdig uw blad online in te vullen voor zaterdag 24.00h en vergeet ook niet  te bevestigen voor zondag 24.00h .

 

 Nieuwe ploegen zullen hun login en paswoord in hun kaft vinden , gelieve dit voor aanvang van de competitie te proberen ,voor de andere ploegen veranderd er niets oude login en paswoord moeten normaal nog werken  Maar probeer alles voor de zekerheid en kijk alvast in wedstrijdbeheer of alle wedstrijden er in staan .Controleer ook of al uw spelers in uw ploeg staan .Wacht niet tot de laatste moment zo is het voor ons ook eenvoudiger om in te grijpen Bij problemen contacteer Kurt Schepers .Kurt is op vakantie van 30/08 tot 08/09 dus zeker niet wachten tot 1 dag voor de aanvang van de beker.          

 

Alle inschrijvingspapieren zijn te vinden op www.dfk.be .

 

Het bestuur gaat zich dit seizoen bezighouden met de revisie van het reglement ,  website , structuur van de vereniging , scenario’s voorbereiden voor seizoen 2020/21 en nog veel meer…

 

Belangrijke datums 2019-20

 

Viifde open DFK op 24 November hier in de bovenzaal .

 

De kruisfinales gaan door op 16 Mei 2020

 

Het ranking toernooi zal plaatsvinden op 23 Mei 2020

 

De Inschrijvingen  2020 - 21 zullen op 20 juni en 27 Juni plaatsvinden.

 

 

 

We gaan straks over tot de overhandiging van de kaften, draag er zorg voor en breng ze ook na dit seizoen binnen voor 1 juni, laat de lidkaarten in de kaft zitten.

 

 

 

Dit was het wat mij betreft zijn er nog vragen?

 

9)      Varia .

 

-          Vele leden zijn na de vergadering komen melden dat de lidkaarten misschien digitaal kunnen gemaakt worden .

 

 

 

10)   Verdelen DFK Dartsmappen .                                                                                                                                              

 

Onderstaande ploegen waren aanwezig , deze kunnen hun kaften ophalen in Café ’t centrum Boerenkrijglaan 24 2260 Westerlo.

 

Katers , Primus A , Primus B , Primus C , Green Spot , Hamer , Pomp , Dali , Darti , Yellow Spot ,Plekkers , Schilders .